Project Hartman Sexbierum:

Op de kassen van Hartman in Sexbierum zijn 2.274 zonnepanelen geplaatst. De verwachte jaarproductie bedraagt 503.958 kWh. Dit project heeft een SDE+ subsidie verkregen.

Hartman Sexbierum - 2.274 zonnepanelen
Slider
Scroll to top