Veelgestelde vragen

Ik maak gebruik van dag/nacht stroom; hoe werkt dat met zon?

U kunt gewoon bij u eigen energieleverancier gebruik blijven maken van uw huidige contract. Uw leverancier is verplicht om “te salderen”. Dat betekent dat wanneer u meer stroom produceert dan u op dat moment gebruikt, u elektriciteit teruglevert aan het net. Als u stroom nodig heeft, koopt u weer in. De energieleverancier moet de gekochte stroom wegstrepen tegen de door u aan hen geleverde stroom.

Hoe lang gaan de panelen mee?

De panelen gaan zeker 20 jaar mee. Het rendement wordt gegarandeerd door de leverancier. We gaan uit van een opbrengstvermindering van ca 0,5 procent per jaar, maar dit is nog steeds vele malen lager dan de verwachte stijging van de energieprijzen in de toekomst.

Gaan we echt niet meer betalen?

Nee, de prijs per paneel is altijd lager dan de gemiddelde inkoopprijs van de drie grootste energieleveranciers.

Hoeveel stroom produceren mijn zonnepanelen?

Dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal panelen, de hellingshoek en de ligging van het dak ten opzichte van de zon. Met onze rekentool kunt u uw eigen voordeel berekenen. In het algemeen kunnen we zeggen dat 1 paneel 210-240 kWh levert. Hoe meer panelen, hoe meer opbrengst.

Kan ik zelf een energiebedrijf kiezen?

Natuurlijk. De panelen van Frielsand Zon staan los van uw keuze voor een energieleverancier.

Wat gebeurt er bij een storing?

Aan het systeem zitten weinig storingsgevoelige onderdelen. Mocht zich toch een storing voorkomen, dan kunt u zich melden bij Friesland Zon. Wij zorgen ervoor dat de storing wordt opgelost.

Is de elektriciteitslevering gegarandeerd?

Jazeker. U hoeft niet bang te zijn dat u zonder elektriciteit komt te zitten. Wanneer u panelen defect zouden zijn lost Friesland Zon dat snel op. Levering via het net blijft gewoon beschikbaar.

Bij wie moet ik zijn met vragen en klachten?

U kunt met al uw vragen en mogelijke klachten over de zonnepanelen of de wijze van verrekening terecht bij Friesland Zon. Alleen vragen over uw verrekening via de servicekosten zult u moeten stellen aan uw woningbouwcorporatie.

Hoe vindt de verrekening plaats?

U betaalt maandelijks een vast bedrag voor de panelen aan Friesland Zon en de verrekening van de opgewekte elektriciteit vindt plaats via uw energierekening.

Wat zijn mijn kosten?

U hoeft niet te investeren, maar gebruikt de panelen voor een langere periode, voor een vast maandbedrag.  Eigenlijk krijgt u ze gewoon van ons in bruikleen. Wij verzorgen de plaatsing, het onderhoud en de facturatie.

Is ieder dak geschikt voor zonnepanelen?

In principe zijn alle daken geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. In de rekenmodule kunt u de specificaties van uw dak aangeven. Daarmee berekenen wij de haalbare opbrengst. Indien u besluit om zonnepanelen van Friesland Zon te gebruiken komt onze installateur langs om uw dak grondig te inspecteren.

Zodra u heeft gekozen voor de panelen van Friesland Zon maakt de installateur een afspraak met u. Hij controleert of het aantal zonnepanelen uit onze rekentool past op uw dak en stelt een definitief systeem voor dat voor u een optimale opbrengst oplevert. Hij inspecteert het dak en doet voorbereidende werkzaamheden in de meterkast om de panelen uiteindelijk aan te sluiten op het net. U krijgt dan ook de plaatsingsdatum door. U dient dan wel aanwezig te zijn in verband met de toegang tot de meterkast.

In principe is ieder dak geschikt voor het plaatsen van panelen. De hellingshoek en de ligging ten opzichte van de zon zijn daarbij wel van invloed op het uiteindelijke rendement. Wanneer in een uitzonderlijke situatie uw dak minder geschikt is of speciale aanpassingen vereist zijn, zal dit door de installateur worden aangegeven.

In de volksmond gebruiken we het begrip zonnepanelen, maar je zou het ook daglichtpanelen kunnen noemen. Een zonnepaneel functioneert al bij daglicht en het is dus niet zo dat je overmatige zon nodig hebt om energie op te wekken. Dit daglicht wordt opgevangen door de zonnecellen, gemaakt van o.a. silicium, die het licht omzetten in gelijkstroom. Deze gelijkstroom wordt door een omvormer omgezet naar wisselspanning: elektriciteit. Deze omvormer wordt veelal in huis geplaatst en via uw meterkast verbonden met het elektriciteitsnet zodat uw eigen dak een bijdrage levert aan de totale energieproductie in Nederland.

Door middel van een handig monitoringsysteem kunt u via uw eigen PC in de gaten houden hoeveel elektriciteit u produceert en welke u dus minder inkoopt. Elke kWh elektriciteit die wordt opgewekt wordt in mindering gebracht op uw verbruik. De vergoeding die u voor de panelen betaalt aan Friesland Zon is lager dan de prijs die u normaal zou betalen voor elektriciteit.

Onze monitoringstool houdt precies bij hoeveel elektriciteit u met de panelen produceert. U gebruikt hiervan direct elektriciteit, maar een deel levert u rechtstreeks aan het elektriciteitsnet. U wordt dus elektriciteitsleverancier en daarom mag u ‘salderen’.  Dit betekent dat er een verrekening plaats gaat vinden tussen de energie die u levert en de energie die u vraagt van het net. Alle geproduceerde elektriciteit wordt 1 op 1 gecompenseerd op uw factuur.

Wanneer u de offerte aanvraagt via de rekenmodule, wordt u gevraagd een aantal gegevens in te vullen. Over uw dak, uw huidige energieverbruik en de kosten daarvan. Friesland Zon maakt inzichtelijke hoeveel u gaat besparen met onze zonnepanelen. Naast de offerte ontvang u ook de algemene gebruiksvoorwaarden. Leest u deze goed door en bij vragen kunt u altijd contact opnemen met 088-4000575. Zodra u via de website akkoord heeft gegeven aan ons voorstel, komt de overeenkomst tot stand. Vervolgens neemt onze installateur contact met u op voor het opmeten van het dak. U heeft 7 werkdagen bedenktijd na het bezoek van de installateur.

U gaat een overeenkomst aan voor minimaal 12 jaar. Echter na 7 jaar mag u de zonnepanelen ook van ons overnemen. U draagt vanaf dat moment dan zelf zorg voor onderhoud en eventuele vervanging van onderdelen. Gedurende de looptijd van het contract bent u dus geen eigenaar.

In onze rekenmodule staat een standaardwoning voorgeprogrammeerd. U kunt een aantal variabelen zelf aanpassen om inzicht te krijgen in uw specifieke voordelen.

  • Deze mobiele versie laat niet alle elementen van de website zien